Závěrečné práce

Materiály v sekci závěrečné práce jsou určeny pouze pro studenty, jímž vedu bakalářskou, diplomovou či dizertační práci. Z tohoto důvodu jsou materiály zaheslovány.

Státní závěrečné zkoušky

Záložka obsahuje seznam otázek
ke státním závěrečným zkouškám
z předmětů
Protierozní ochrana půdy
a Krajinné inženýrství.

Výuka

V záložkách jednotlivých předmětů jsou vám k dispozici materiály a prezentace do přednášek a cvičení, seznamy otázek ke zkouškám či přehledy studijní literatury.

   Výuka


  • KRAIN (Krajinné inženýrství)


  • PROOP (Protierozní ochrana půdy)


  • TUP AF (Terénní úpravy pro Agronomickou fakultu)


  • TUP ZF (Terénní úpravy pro Zahradnickou fakultu)


  • ZAKKI (Základy krajinného inženýrství)


  • ZAOD (Závlahy a odvodnění)

 © Copyright 2009 - Design by TK